1

آیا با خرید دان قهوه مشکل دارید؟ بیا حرف بزنیم

News Discuss 
بسیاری از گونههای قهوه منحصربهفرد کلمبیا (مثل گونه های مقاوم در برابر آفت کلمبیا و کاستیو) در این مرکز ساخته شدهاند. اکثر عملیاتهای آهنگری استفاده از قالبهای شکلدهی فلز، که باید دقیقاً به همانند شکل قطعه کار به صورت ماشینکاری و با دقت عملیات حرارتی شده باشند، و همچنین https://zeno.ir/search/coffee/coffeebean

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story