1

چقدر باید انتظار داشته باشید که برای جذب خوب هزینه کنید

News Discuss 
به طور کلی اگر می خواهید با استفاده از قانون جذب خواسته هایتان را در زندگی متجلی کنید، باید با شدت و قدرت بالا و مدت زمان طولانی و تکرار زیاد، ارتعاش خواسته و هدف تان را به کائنات ارسال کنید. زندگی الان شما با توجه به افکار گذشته تان https://www.janbalaghi.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story