1

ثبت شرکت

News Discuss 
هنگامی که مدارک به پست ارسال می‌شود وضعیت ارسال شده به اداره پست است. تمام تصمیمات هیئت‌مدیره شرکت باید در قالب صورت‌جلسه تنظیم شوند و به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم گردند. گفتنی است که برای رسمیت یافتن این جلسات، حضور دست‌کم نیمی از اعضا الزامی است. نکتۀ مهمی که https://www.alef.ir/news/4000403028.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story