1

ثبت تغییرات شرکت

News Discuss 
هنگامی که مدارک به پست ارسال می‌شود وضعیت ارسال شده به اداره پست است. .. تشکیل می شوند و در صورت تشخیص موسسان آن به صورت انتفاعی یا غیر انتفاعی در می آیند . شرکتهایی که با مجوز به ثبت رسیده‌اند برای ثبت تغییرات شرکت خود باید از نهادهای https://www.rajanews.com/news/352182/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story