1

سامانه ثبت شرکت

News Discuss 
هزینه ثبت تغییرات شرکت، با توجه به تعداد صورت‌جلسات برای شرکت های مختلف متغیر است. آموزش رایگان مالی و مالیاتی آموزش رایگان حسابداری آموزش استانداردهای حسابداری فقط داشتن پروانه کسب به معنای آمادگی برای فعالیت در شغلی خاص نیست. اشخاصی را که به موجب تصمیمات صورتجلسه باید تغییر یابند https://www.isna.ir/news/1400040906346/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story