1

Iva

News Discuss 
خرد شده مرکز آزمون قبرستان نسخه های IVA+PLUS , IVA+AE اولین بار در سال ۲۰۰۸ ارائه شدند و بعد از آن طی چند نوبت اصلاح شده و اخرین نسخه از این مجموعه ها در سال ۲۰۱۴ ارائه گردید. نسخه IVA-2 نیز با انجام تغییرات در DSM طراحی شده است و https://bobrealase.blogspot.com/2021/10/iva.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story